Ny webbadress! (New web address!)

Idag har vi fått en ny webbadress: orien.asia! Helt bekväm att komma ihåg — Orientering i Asien — Orienasia — orien.asia! Eller?
Följ oss här, och på Facebook, Twitter och Instagram (OBS! Användernamn ändras!) att lära sig mer om vad händer inom asiatisk orientering!

Today we’ve got a new web address: orien.asia! It’s very convenient to remember — Orienteering in Asia — Orienasia — orien.asia! Follow us here, and also on Facebook, Twitter and Instagram (note change of user name!) to learn more about what’s up in Asian orienteering!

Följ och gilla oss!
20

Introduktion till 3:e sprintformatet dvs Sprint Knockout

Från och med VM i 2019 (Östfold, Norge) kommer VM att delas up i skog-VM och sprint-VM, en av varje organiseras vartannat år. Så VM 2019 ska vara ett skog-VM (medel, lång och skogstafett) och VM 2020 (Kolding, Danmark) ska därför vara ett sprint-VM (sprint, sprintstafett och 3:e sprintformattet).

Med första sprint-VM kommer det s.k. 3:e sprintformatet att introduceras. Om du har deltagit i Nordic Orienteering Tour (NORT) kanske vet du vad det är. Men om du vet inte… vad är det verkligen?

Sprint Knockout sker i fyra etapper: kvalifikation (om mer än 36 personer), kvartsfinal, semifinal och final.

  1. Kvalifikationen sker i “vanlig” intervallstart, ingen gaffel. Bästa 36 gå till kvartsfinalen.
  2. Kvartsfinalen sker i 6 masstarter, varje med 6 personer. Gaffel möjligt. Bästa 3 i varje grupp gå till semifinalen.
  3. Semifinalen sker i 3 masstarter, varje med 6 personer. Gaffel möjligt. Bästa 2 i varje grupp gå till finalen.
  4. Finalen sker i en masstart med 6 personer. Gaffel möjligt.

Segertiden i kvalifikationen är 8-10 minuter, i kvart-, semi- och finalen 6-8 minuter. Dvs bara 1-2 km banlängd! Naturligtvis skapar det en spännande orienteringsupplevelse som kan utöka intresse till vår sport.

Vill du ha ett asienäventyr och också testa ut det 3:e sprintformatet? Så kan du komma till MetOC:s ELIMINATOR den 15:e juli! (Early Bird rabatt förlängas till den 31:a maj!)

Och sök på flyget här med jetradar: (vi ska dela med dig ett sätt att resa, utan flyg, till Hongkong senare!)

 


Introduction to the 3rd sprint format i.e. sprint knockout

From 2019 onwards the World Championships will be divided into a forest-WOC and a sprint-WOC (you probably know that unless you live under a rock), organised in alternate years. Therefore, 2019 WOC in Østfold, Norway is a forest-WOC (with middle distance, long distance and forest relay), and the 2020 WOC in Kolding, Denmark is a sprint-WOC (with sprint, sprint relay and the 3rd sprint format).

The so-called 3rd sprint format is to be introduced in the first sprint-WOC in 2020. You  probably know what that is if you have joined the Nordic Orienteering Tour (NORT) before. But if you haven’t… what is it anyway?

The sprint knockout (as drafted for WOC) is done in four stages: qualification (if more than 36 people), quarterfinals, semifinals, and a final.

  1. Qualification is done in “normal” interval start. No forking. Best 36 goes to quarterfinals.
  2. Quarterfinals are done in 6 mass starts, each with 6 people. Forking is possible. Best 3 in each group go to semifinals.
  3. Semifinals are done in 3 mass starts, each with 6 people. Forking is possible. Best 2 in each group go to the final.
  4. The final is done in 1 mass start with 6 people. Forking is possible.

The winning time in the qualification is 8-10 minutes, in quarter-, semi- and final 6-8 minutes. That means only 1-2 km of course length! Naturally it creates an exciting experience that can attract more interest in our sport.

Do you want to have an Asian adventure and at the same time test out the 3rd sprint format? Then come to MetOC’s ELIMINATOR on 15 July! (Early bird discount extended to 31st May!)

And search for flights here with jetradar: (we will share a way to go to Hong Kong without flying later!)

Följ och gilla oss!
20

Ny webbsida, nya innehåller

Webbsidan har flyttat—den första skillnaden som du kan se, är att huvudbilden bytas om du ladda webbsidan nytt!

Men det finns mer. Eftersom vi är nu på en server med PHP och MySQL kommer nya innehåller och tjänster att bli möjligt! De kommer snart, då och då.

Så har vi ett exempel nedan, som du kan använda att söka flyg till Hongkong för Eliminator, som sker på 15:e juli (sprint-knockout eller s.k. 3:e sprintformatet): (Anmäl till Eliminator här!)

(lådan och webbsökningen skers av jetradar)


In English:

The website has moved—the first difference that you can see, is that the head image changes when you reload the website!

But there is more. Since we are now on a server with PHP and MySQL, it is possible to have new content and services! They will come, every now and then.

So we have an example below which you can use to search for flights to Hong Kong for the Eliminator on 15 July (sprint knockout or the so-called 3rd sprint format): (Register for Eliminator now!)

(the box and web search are provided by jetradar)

Följ och gilla oss!
20