3 saker du bör ta med när du startar din asiatiska drömresa (förutom ditt pass) / 3 things you should take with you as you start your Asian dream trip (besides your passport)

Asien… vackert, varmt och vått. Trevligt att besöka, men om du saknar de här 3 saker så blir din resa kanske orolig.

Asia… beautiful, hot and wet. Joyful to visit, but if you don’t have these 3 things, your trip would probably become displeasing.

1. Myggmedel / mosquito spray

Det finns många myggor i Asien som biter värre än de svenska myggor, och sprider sjukdom som denguefeber och Japansk encefalit. Så bör du använda myggmedel innan du lämna hotellet.

There are many mosquitoes in Asia which bite worse than the Swedish ones, and spread illnesses like dengue fever and Japanese encephalitis. So you should use mosquito spray before you leave the hotel.

Jag tror att du vill inte heller ha myggbett i skogen.
Jag tror att du vill inte heller ha myggbett i skogen. / I believe you won’t want to have mosquito bites at all.

2. Handfläkt / handheld fan

Tror mig, det är inte bara varmt som Sverige i sommaren, men också mycket, mycket vått som i en sauna (gäller för de flesta orter längs kusten söder om och inklusive Shanghai)!

Believe me, it is not just hot like Sweden in summer, but also very, very wet like in a sauna (applies to most of the places along the coast south of and including Shanghai)!

Mycket varmt, mycket vått...
Mycket varmt, mycket vått… / Very hot, very wet…

3. Regnkappa / raincoat

Ett paraply räcker inte för asiatiskt sommarregn! Ta med en regnkappa. (Och kanske stövlar.)

An umbrella is not enough for Asian summer rain! Bring a raincoat with you. (And probably boots.)

Dåligt väder kommer plötsligt.
Dåligt väder kommer plötsligt. / Bad weather comes suddenly.

Asiatiska mästerskapet: Bulletin 2

Asiatiska mästerskapet (jullovet 2018 Hongkong) Bulletin 2 är nu ute på www.oahk.org.hk. Sprint, mellandistans och skogsstafett. 16.7% (en sjättedel) rabatt innan den 31:a juli.

Även du som svensk (osv. dvs. inte från asiatiska länder) orienterare får ta del och få WRE-poäng! (Men får inga asistiska priser)

Asian Championships (Christmas 2018 Hong Kong) Bulletin 2 is now out at www.oahk.org.hk. Sprint, middle distance and forest relay. 16.7% (one sixth) discount before 31st July.

Even if you are not from an Asian country, you can join and get WRE points! (But cannot get Asian prizes)

 


(annons) Hongkong under jullovet via jetradar / Hong Kong during Christmas holidays via jetradar

Två mer WOD-aktiviteter i Hongkong / Two more WOD-activities in Hong Kong

1. HKOC:s sprint / HKOC Sprint

Sprinten skedde i Hongkongparken, en av de mest centrala parker i Hongkong. Kom ihåg att det är Hongkongs 30+ grader, inte Sveriges 30+ grader! (dvs vått vs torrt)

The sprint was held in Hong Kong Park, one of the most central parks in Hong Kong. Remember it’s Hong Kong’s 30+ degrees (Celsius), not Sweden’s (or the rest of Europe’s) 30+ degrees! (i.e. wet vs dry)

2. Cykel micro-O! / Bicycle micro-O!

Överland till Östasien, del 1: grundläggande vägval / Overland to East Asia, part 1: basic route choices

Hej! Östasien är ganska långt bort—det är längre än 6700km till Peking och 8200km till Hongkong (jämfört med Stockholm till Göteborg 400km direkt)—men det är värdigt att resa till Asien eftersom det finns spännande kulturer, exotisk mat, o.s.v., eller hur?

Det är därför mycket naturligt att flyga till Östasien, som tar ungefär 10 timmar—men att resa överland är inte bara miljövänligt, utom att vara ett sånt aventyr för en hela vecka!

Det finns många vägar att resa till Kina överland, men de populäraste går genom Ryssland. Du behöver visum för Ryssland, Mongoliet och Kina.

Hi! East Asia is quite far away—it is longer than 6700km to Beijing and 8200km to Hong Kong (compared with Stockholm to Gothenburg 400km)—but it is worthwhile to travel to Asia as there are exciting cultures, exotic cuisine, etc. No?

It is therefore very natural to fly to East Asia, which takes around 10 hours—but to travel overland is not only environmentally friendly, but also a real adventure for a whole week!

There are many ways to travel to China overland, but the most popular go through Russia. You need Russian, Mongolian and Chinese visas.

Tågresa är i sig själv ett äventyr (fotograferas i Helsingfors) / Train travel is in itself an adventure (taken in Helsinki)
Tågresa är i sig själv ett äventyr (fotograferas i Helsingfors) / Train travel is in itself an adventure (taken in Helsinki)

1. Med tåg genom Ryssland / with train through Russia

Genom Ryssland finns den kända Transsibiriska järnvägen som går hundratals mil genom landet. Från Moskva finns avgångar till östra Ryssland, Kina och centrala Asien (Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan och Tadzjikistan, men inget direkttåg till Turkmenistan).

Du tar färja från Stockholm till Helsingfors först och åka tåg till Moskva (eller färja Sthlm-St. Petersburg och därefter tåg till Moskva). Därefter finns det tre variationer:

  1. Moskva–Ulan Bator–Peking (Ryskt, mongoliskt och kinesiskt visum)
  2. Moskva–Harbin–Peking (Ryskt och kinesiskt visum)
  3. Moskva–Astana/Almaty–Ürümqi–Peking (Ryskt och kinesiskt visum; Kazakstan visumfritt)

(Om du åka tåg från kontinental Europa t.ex. Berlin behöver du också Vitryskt visum; visafritt för Svenska medborgare gäller bara för ankomst vid Minsks flygplats)

Varje vägval ta ungefär en hela vecka mellan Moskva och Peking.

Från varje stad i Kina finns det många tåg till hela landet. Det tar 10 timmar från Peking till Guangzhou med höghastighetståg och 2–3 timmar från Guangzhou till Hongkong. Färja finns från Fastland Kina till Japan, Sydkorea och Taiwan. (d.v.s. reservera 1,5–2 veckor för enkel resa)

En väg i Kazakstan / A road in Kazakhstan
En väg i Kazakstan / A road in Kazakhstan 

Through Russia, there is the famous Trans-Siberian Railway which goes thousands of kilometres through the country. From Moscow there are departures to the east of Russia, China and Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, but no direct train to Turkmenistan).

From Sweden, you take the ferry from Stockholm to Helsinki first, then take the train to Moscow (or Stockholm to St. Petersburg ferry, then train to Moscow). After that, there are three variations:

  1. Moscow–Ulan Bator–Beijing (Russian, Mongolian and Chinese visas needed)
  2. Moscow–Harbin–Beijing (Russian and Chinese visas needed)
  3. Moscow–Astana/Almaty–Ürümqi–Beijing (Russian and Chinese visas needed; Kazakhstan is visa-free for all EU/Swiss/Norwegian/Icelandic citizens as of 2018)

(If you take the train from continential Europe e.g. Berlin don’t forget the Belarussian visa)

Each route choice takes around a week between Moscow and Beijing.

From every city in China there are many trains to the whole country. It takes 10 hours from Beijing to Guangzhou with high speed train and 2–3 hours from Guangzhou to Hong Kong. There are ferries from Mainland China to Japan, South Korea and Taiwan. (That means reserve 1.5–2 weeks for one way)

Den här mannen cyklar från Berlin till Hongkong genom Rysland och Kazakstan, eftersom han har studerat och arbetat i Tyskland i några år:

This man cycled from Berlin to Hong Kong through Russia and Kazakhstan, after having studied and worked in Germany for some years:

2. via Turkiet, Iran, Pakistan, India, … / via Turkey, Iran, Pakistan, India, …

Mycket komplicerad och inte säkert, så jag rekommendera inte. Det är ändå möjligt, men det finns inget persontåg mellan Iran och Pakistan, och inte genom Kambodja (ännu). Det finns inget mer tåg mellan Turkiet och Iran eftersom situationen i Turkiska Kurdistan har blivit osäkert.

Med den här vägen får du resa genom Balkanhalvön (d.v.s. Serbien och Bulgarien), Turkiet, Iran, Pakistan, Indien, Burma (Myanmar), Thailand, Kambodja, Vietnam och in i Kina.

Much more complicated and not safe, so I don’t recommend. It’s still possible, but there are no passenger trains between Iran and Pakistan, and not through Cambodia (yet). There are no longer trains between Turkey and Iran due to the situation in Turkish Kurdistan.

With this way, you travel through the Balkan Peninsula (Serbia, Bulgaria), Turkey, Iran, Pakistan, India, Burma (Myanmar), Thailand, Cambodia, Vietnam and into China.

3. med fraktskepp / with freighter (ship)

Det är möjligt att resa med fraktskepp, och det finns ju resebyråer som kan behandla det! Du måste resa till någon stor hamn t.ex. Hamburg, Rotterdam först.

Det finns några skeppbolag som går mellan Europa och Östasien genom Suezkanalen. Till exempel CMA CGM som tar en och en halv månad att går till Kina, och det kostar 130-150 euro (1300-1600 svenska kronor) per person. (Det kan finnas stor skillnad mellan kostnader för olika skeppbolag.) Faciliteter är delad med sjömännen. Internet är INTE tillgängligt (och jag tror inte heller med din mobil eller?) men du kan skicka email med någon kostnad.

It’s possible to travel with freighter, and there really are travel companies who can handle that! You need to travel to larger ports e.g. Hamburg, Rotterdam first.

There are some ship companies which sail between Europe and East Asia through the Suez Canal. E.g. CMA CGM, which takes one and a half months to go to China from Europe, charging 130-150 Euro per person. (There can be a huge difference between what different ship companies charge.) Facilities are shared with the crew. Internet is NOT available (and I don’t think your mobile is usable either?) but you can send emails with some cost.

Hongkongs hamn med pariserhjulet / Hong Kong's harbour with the ferris wheel
Hongkongs hamn med pariserhjulet / Hong Kong’s harbour with the ferris wheel

Senare delar: detaljer liksom tidtabeller, kostnad, m.m.

Later parts: details like timetables, costs etc.

Navigation Games: en japansk rogaineserie

Japan är ett spännande land för orientering. Mitt på öarna finns höga berg med skog, där många orienteringsaktiviteter finns. Det finns också många bra orienterare. De har även organiserat VM i 2005. Och det finns en rogaineserie: Navigation Games med 18 tävlingar detta år!

En skog i Japan, nära Kagoshima / a forest in Japan, near Kagoshima
En skog i Japan, nära Kagoshima | a forest in Japan, near Kagoshima

Rogaine är mycket lång orientering som sker inom 3 timmar, 6 timmar och även 24 timmar, flest i score-O där man välja kontrollssekvens själv och samla poänger genom att hitta kontroller.

Japan har en serie som heter Navigation Games (ett kul namn för orientering!) och sker i hela landet. Du kan hitta tävling på: https://orien.asia/events/kategori/japan/navigation-games-rogaine-series/

Mer info på japanska finns på http://www.orienteering.or.jp/ng/2018/ (anmälan på individuella tävlingssidor)

Japan is an exciting country for orienteering. There are high mountains with forests at the middle of the islands, where many orienteering activities are held. There are also many good orienteers. They have even organised the World Championships in 2005. And there’s a Rogaine series: Navigation Games with 18 competitions this year!

Rogaine is very long orienteering lasting 3 hours, 6 hours and even 24 hours, mostly in score-O where one chooses the sequence of the controls, gaining points as they punch. 

Japan has a series of Rogaine events called Navigation Games (a cool name for orienteering!) and is held over the country. You can find competitions on https://orien.asia/events/kategori/japan/navigation-games-rogaine-series/

More info in Japanese: http://www.orienteering.or.jp/ng/2018/ (registration on individual event pages)


(annons) Flyg till Japan/Flights to Japan via jetradar:

Här skedde aktiviteter på World Orienteering Day – i Asien

World Orienteering Day sker från den 23:e till den 29:e maj, när det finns många evenemang som är välkomna för alla att uppleva orientering hela världen! I Asien finns stor växt inom orientering, och här är några World Orienteering Day aktiviteter som skedde:

World Orienteering Day runs from 23th to 29th May, during which there are many activities welcome for all to experience orienteering all over the world! In Asia where there is major growth in orienteering, we review the events held under World Orienteering Day:

1. Hongkong: Minnesbana och Online Trail-O

Metropolitan Orienteering Club (MetOC) organiserade ett evenemang under sköna kvällen mitt i stan, med en vanlig orienteringsbana och en minnesbana för att välja ifrån! Hos en minnesbana få man ingen karta, man måste komma ihåg kartan (fast till kontrollen) till nästa kontrollen, och springa dit utan att titta på kartan igen. Det är en väldig bra träning, eller?

Metropolitan Orienteering Club (MetOC) organised an event in the beautiful evening in the middle of the city, with a normal orienteering course and a memory couurse to choose from! For a memory course, the runner will not get a map, but must remember the map (fixed to the control) to the next control, and run there without looking at the map again. That’s a really good training, no?


Trail Orientering (Trail-O) är också väldigt populär i Hongkong oavsett ålder. Hong Kong Orienteering Club (HKOC) erbjuder Pre-O online under WOD-perioden: (Vi vill gärna också ha TempO—om det går att lägg till ett stoppur!)

Trail Orienteering (Trail-O) is also very popular in Hong Kong regardless of age. Hong Kong Orienteering Club (HKOC) offers online Pre-O during the WOD period: (We’d like to have TempO as well—if it’s possible to add a stopwatch!)

2. Singapore: Nattorientering

Osportz organiserade den första nattävling i Singapore under WOD i Tampines, ett bostadsområde på ölandet. Trots det är mycket varmt året runt kan man njuta mycket av orientering:

Osportz organised the first night competition in Singapore during WOD in Tampines, a residential area on the island nation. Although it’s hot all year round, it’s very enjoyable to orienteer:

3. Taiwan: 275 elever i labyrinten

Labyrinten är ju en klassisk orienteringsaktivitet för elever! Den här aktiviteten skedde i Taichung (stadens namn betyder “mellersta Taiwan”, som den ligger i) och 275 elever tog del:

The labyrinth is really a classic orienteering activity for students! This activity was held in Taichung (the name of the city means “middle Taiwan”, where it’s located) and 275 students joined:

 

 

Det finns många mer aktiviter fram till den 29:e maj! Hitta en aktivitet på worldorienteeringday.com och glöm inte att registrera ditt eget WOD-evenemang!

There are many more activities until 28th May! Find an activity on worldorienteeringday.com and don’t forget to register your own WOD-event!

Så många aktiviteter finns det under WOD!

Hongkong: Orientering över 30 grader—på berget! (orienteering over 30 degrees on the hill)

Hongkongs sommar är nästan alltid över 30 grader Celsius. I söndags skedde en rankingstävling på Tai Mo Shan, som är det högsta berget i Hongkong. Vädret i Hongkong är inte bara het utan också fuktig—så är det en sån utmaning!

På bilden nedan visas bollen (radarstation) på Tai Mo Shan, den högsta punkten i Hongkong.

Kanske bör vi gå till havet, eller hur? (visas nedan: Shek O, på Hongkongöns sydostkusten)


Hong Kong’s summer is almost always over 30 degrees Celsius. Last Sunday there was a ranking event on Tai Mo Shan, the tallest mountain in Hong Kong. The weather in Hong Kong is not just hot, it’s humid—so it’s such a challenge!

(in the Facebook post we can see the ball i.e. radar station on Tai Mo Shan, the highest point in Hong Kong)

We probably should go to the sea, or? (in the photo is Shek O on the southeastern coast of Hong Kong Island)


(annons) Vill ha sommarnöjd i Hongkong? Då kan du söka på flyg till Hongkong via Jetradar nedan (Want to have summer joy in Hong Kong? You can search for flights to Hong Kong below via Jetradar)

Vill du resa överland istället och inte flyga? Då får du vänta lite mer när vi samlar information och skriver… (tips: det finns inte bara ett sätt, även om du åka tåg!)

(Want to travel overland and not fly? You have to wait a little more while we collect information and write… tips: there is not just one method even if you take the train!)

Ny webbadress! (New web address!)

Idag har vi fått en ny webbadress: orien.asia! Helt bekväm att komma ihåg — Orientering i Asien — Orienasia — orien.asia! Eller?
Följ oss här, och på Facebook, Twitter och Instagram (OBS! Användernamn ändras!) att lära sig mer om vad händer inom asiatisk orientering!

Today we’ve got a new web address: orien.asia! It’s very convenient to remember — Orienteering in Asia — Orienasia — orien.asia! Follow us here, and also on Facebook, Twitter and Instagram (note change of user name!) to learn more about what’s up in Asian orienteering!

Taiwans universitetsmästerskap inom orientering

Idag (20:e maj) skedde Taiwans universitetsmästerskap inom orientering på Nationellt Idrottsuniversitetet i Linkou (Ny Taipeis Stad/New Taipei City). 300 studenter tävlade. Nationella Chung Cheng Universitet vann elitsgruppen.

Från och med nästa år ingår orientering i Taiwans universitetspel.


Taiwanese University Orienteering Championships

The Taiwanese University Orienteering Championships was held today (20th May) at the National Sport University, Linkou (New Taipei City). National Chung Cheng University won the elite class.

From next year, orienteering will be included in Taiwan’s university games.

Källa/Source: https://sports.ettoday.net/news/1173739