COVID-19

Thailand & Nepal—vad gäller för inresa nu?

Posted on
Pay attention to updated travel rules in Thailand and Nepal

Det är längre än ett år sedan covidpandemin startade. Vaccinering har nu börjat i många länder och det är nu dags att tycka om resa, kanske? Länder i Asien som Thailand och Nepal lättnar nu regler om resor, för att locka turister och bidra till ekonomin.

Detta innebär också att du kan utforska Asien igen med oss på ORIEN.ASIA i hösten och vintern 2021!

Du måste antingen visa upp negativt RT-PCR testresultat, eller bevis på fullgjord vaccinering. Men du kommer att få kortare karantän, även ingen karantän alls så småningom.

Advertisements

Följande regler uppdaterades den 31 mars 2021.

Advertisements

Thailand

Uppdatering 29 april: Alla måste nu sätta i karantän under 14 dagar, även om vaccinerad. Detta gäller från 6 maj, samt för alla som får CoE från och med 1 maj.

Uppdatering 28 april: Om du anländer innan kl.18 kan den dagen räknas som dag 1, därmed en natt kortare i karantän. Det kan förkomma ändring i regler på grund av rådande läget.

Advertisements

Då så många turister älskar Thailand så är vi inte förvånad att Thailand skulle öppna upp till turister igen. Det har redan varit möjligt att resa till Thailand visumfritt med 14-dagars karantän och negativt testresultat. Nu förkortas karantän.

New travel rules for Thailand

Från och med 1 april förkortas karantän till 10 dagar. Senare kommer du som är vaccinerad att få 7-dagars karantän. Thailand planerar även att sloppa karantän helt från oktober, i Phuket från juli.

Du behöver fortfarande RT-PCR test och ansök om Certificate of Entry online, men inte längre Fit-to-Fly betyg. Du behöver fortfarande beställa COVID-19 hälsoförsäkring, och befoga även flyg- och karantänhotellbokning på ansökan.

Advertisements

Resande från vissa länder behöver fortfarande 14-dagars karantän. Listan kommer att uppdateras varje andra vecka. Bara afrikanska länder ingår på listan som gäller 1 april.

Observera att datum du anländer i Thailand räknas som dag 0.

På karantän kan du gå inom hotellet och använda gym och badet. Du kan också beställa mat från utanför hotellet, som skickas till ditt hotellrum.

Advertisements

För visum kan du antingen välja 90-dagars Special Tourist Visa, eller resa visumfritt om du inte orkar stanna i Thailand så långt.

Du kan resa var som helst inom Thailand efter karantän.

Håll koll på ORIEN.ASIA i Thailand – orien.asia/thailand. Vi har även en särskild webbplats om orientering i Thailand på orienthailand.com

Advertisements

Nepal

Uppdatering 28 april: På grund av rådande situationen måste alla resenärer (även vaccinerade) sitta i karantän i 10 dagar, tills vidare.

Nepal är känd för vandring och bergstigning. Turistpengarna är viktigt för landets ekonomin och socialutveckling.

Updated travel rules for Nepal

Nya regler gäller från och med 29 mars 2021. Du behöver antingen negativt RT-PCR testresultat eller vaccineringsbetyg, plus hotellbokning och försäkring. Du behöver fortfarande beställa en andra test själv i Nepal (även om du är vaccinerad) men ingen karantän därefter.

Du behöver antingen ansöka om visum online, eller få en rekommendationsbrev från Nepal Tourism Board och därmed få visum på plats vid inresa.

Håll koll på orien.asia/nepal för Himalayan Orienteering Championships and Training Camp från 24 september till 3 oktober 2021.

Annanstans i Asien

Inte så mycket som händer annanstans i Asien. Länder i Asien brukar vara mer försiktigt om inreseregler.

Singapore, till exempel, har en grönlista på vilka länder räknas som säkra nog för att tillåta inresa.

The bottom line

Du kan alltid resa med ansvar och säkerhet så länge du håller hygien och distans med varandra. Använd munskydd.

Många länder i Asien har i genomsnitt mindre människor som får COVID-19, än i Europa eller USA. SARS-epidemin i Asien hände mindre än 20 år sedan och det är därför hygien spelar stor roll i Asien.

Inreseregler brukar vara mer restriktiva än som behövs för att folk ska känna sig säkert. Det är vanligt att vi tycker människor från andra länder kan utgöra ett hot mot oss, antingen COVID-19 eller någonting annat. Det är därför du måste hålla ansvar om hygien, så att folk ska känna sig säkert om att sloppa inreseförbud.

Det är ju dags att planera din nästa resa kanske! Vi ses på orientering i Asien!

Advertisements
Asien

Asien: länder, regioner och befolkning – en inledning

Posted on
Asien är ett brett begrepp som spannar från Turkiet till Japan. Läs mer om Asiens länder, regioner och befolkning.

“Asien”—en stor kontinent med många människor, varmt klimat och exotisk kultur. Men vad är det egentligen? Vi försöker att göra en kort inledning över Asiens länder, regioner och befolkning.

Advertisements

Vad är Asien, egentligen?

Namnet “Asien” kommer från antikens greker, och beteckningen var egentligen avsedd för vad som idag är den östra delen av Turkiet (Asia minor—Mindre Asien).

Också under antiken, har “Asien” blivit beteckningen för den hela kontinenten som Mindre Asien, och allt land österut, ingår. Detta liksom hur Scandia har blivit både Scania (Skåne) och Skandinavien.

Advertisements

“Asien” är, därför, någon sorts orientalism som antikens greken har framfört, ett begrep som européerna använder för allt land öster om Europa. Självklart använder de flesta “asianerna” inte begreppet. Dock, genom globalisering, har namnet också översätts till asiatiska språk och används dagligen, t.ex. Yazhou 亞洲 på mandarin.

Geografiskt sett är Asien bunden med Europa, varför det ofta talas om “Eurasien”, och även “Afroeurasien” där även Afrika ingår. Gränsen mellan Asien och Europa är också oklart men brukar vara längs Uralbergen i Ryssland och Bosporen i Turkiet.

Vad är Asiens länder och regioner?

Det finns 49 FN-medlemsländer som är helt eller delvis inom Asien, medan 2 icke-FN länder (Palestina, Taiwan) är delvis erkänd.

Advertisements

Hongkong är en storstad i Asien. Den ligger i kinesiska Pärlflodsdeltat som har 63 miljoner invånare.
Hongkong är en storstad i Asien. Den ligger i kinesiska Pärlflodsdeltat som har 63 miljoner invånare, ungefär 4,5% av Kinas befolkning men redan mer än hela Norden sammanlagt.

Eftersom Asien är så pass stor (och inte ett bra begrepp för diskussion om kontinenten), får Asien delas upp med hänvisning till de olika kulturer:

Östra Asien

Kina, det folkrikaste landet i världen, har alltid varit den stora jätten i östra Asien, och är även det traditionella centret i Ostasiens världssystem. Japan, Korea och Vietnam har alla tagit inflytande från Kina i kultur och språk. Konfuzianismen, som syftar på ett ordentligt, hierarkiskt samhälle, definierar östra Asiens kultur.

Södra Asien

Indien, det andra folkrikaste landet i världen, har kulturellt inflytande över hela Indiska oceanen. Hinduismen har påverkat regionens kultur, men har också varit på konkurrens med islam. Buddhismen härrör också från Indien.

Advertisements

Thailand är ett huvudsakligt buddhistiskt land tack vare kulturellt inflytande från Indien.
Thailand är ett huvudsakligt buddhistiskt land tack vare kulturellt inflytande från Indien sedan år 500 f.Kr.

Sydostasien

Sydostasien ligger mellan Indien och Kina, varför det oftast kallas för Indokina.

Egentligen var regionen påverkat av indisk kultur, och hinduismen samt buddhismen var regionens huvudreligioner. Dock har islam spridit genom sjöhandel, varför Malaysia och Indonesien har många muslimer medan Thailand, Myanmar, Laos och Kambodja på kontinenten är buddhistiska.

Vietnam, som är huvuddel buddhistisk men påverkats kulturellt inte från Indien utan från Kina, också brukar räknats som ett sydostasiatiskt land.

Advertisements

Filipinerna och Östtimor är katolska länder som ligger i Sydostasien. De har blivit katolska för att de var koloniserade av Spanien respektiv Portugal.

De sydostasiatiska länder (förutom Östtimor, som är kandidat) har bildat ASEAN, Association of Southeast Asian Nations dvs Sydostasiatiska nationers förbund.

Observera också att många utländska indianer och kineser finns i regionen. Till exempel utgör kineser ett kvartal av Malaysias befolkning, och indianer 7%.

Advertisements

Mellanöstern

Islam härröra från Arabien i Mellanöstern, och det är vad som har huvudsakligt definierat regionen. Judaismen härrör också från Mellanöstern, och Israels konflikt med islamska länder har definierat många moderna konflikter i regionen.

Regionen har inte varit i stor fred sedan andra världskriget, med Israel, Iraq, Iran, Lebanon, Syrien osv. som hamnar i krig vid olika tider.

Kazakhstan är det största landet i Centralasien.
Kazakhstan är det största landet i Centralasien.

Centralasien

Centralasien är passagen mellan Kina, Indien och Europa. Den är bebodd av turkiska och iranska folk, med islam som huvudreligion. Innan islam spred till Centralasien hade buddhism också haft inflytande i regionen.

Kazakstan är det största landet i Centralasien. Uzbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan samt Tadzjikistan, och ibland Afghanistan, räknas också som Centralasien. De sista två nämnda har anknytning till Iran och de andra till Turkiet, på ett etniskt och språkvisst sätt.

Tibet och Mongolia, på ett geokulturellt viss, kan ibland också räknas i Centralasien om inte i Ostasien.

Västerasien/Kaukasien

Georgien, Armenien och Azerbajdzjan ligger i vad som brukar kallas Kaukasien, mellan Ryssland och Turkiet, och som kan ingå i Europa eller Asien beroende på definition. Regionen ligger mellan stormakter som har givit upphov till många konflikter både då och nu.

Gränsen mellan Asien och Europa brukar vara längs Uralbergen i Ryssland och Bosporen i Turkiet, medan Kaukasien hamnar mellan de två länder varför denna region kan räknas som Östeuropa eller Västasien.

Transsibiriska järnvägen förbinder Europa med Ostasien.
Transsibiriska järnvägen förbinder Europa med Ostasien.

Nordasien/Sibirien

Den glesbebodda Nordasien har erövrats och inkorporerats intill Ryssland under 1500- och 1600-talet. De som ursprungligen bor här har anknytning till turkar, mongoler, aleuter osv. De turkar (t.ex. Sachafolket) är etniskt släkt till folk i Centralasien och Turkiet men, på grund av stort avstånd från Arabien, har inte blivit muslimer.

Namnet “Sibirien” kommer från muslimska Sibirkhanatet, öster om Uralbergen, som ryssarna erövrade år 1582. Detta var det första steget i Rysslands stormarsch österut, hela vägen till Alaska.

Nordasien/

Befolkning

Ungefär 60% av världens människor bor i Asien, dvs 3 asianer utav varje 5 människor. Kina och Indien har över 1 milliarder invånare var för sig. Det gör till att Ostasien och Sydasien enligt FN:s definition har, var för sig, mer än 20% av världens befolkning.

Indonesien, Pakistan, Bangladesh, Japan och Filippinerna har över 100 millioner invånare var för sig.

Slutsats

“Asien” är bara ett begrepp som greker och européer brukar använda för allt land österut, varför vi måste titta på de olika kulturer som utgör kontinenten.

Advertisements
Hongkong

Hongkong ställer in alla orienteringstävlingar lagom till nyår – vad du bör veta

Posted on
Hong Kong is becoming a major orienteering hub as the sport becomes trendier in Asia.

Hongkong har, vid de senaste veckorna, haft så kallade “tredje vågen” av coronapandemin. Därför har Hongkongs orienteringsförbund (Orienteering Association of Hong Kong, OAHK) valt att ställa in alla tävlingar inom 2020.

Hongkongska mästerskapet i orientering (Hong Kong Annual Orienteering Championships), som brukar ske över jullovet, är också inställd i år.

Advertisements

Kan jag resa till Hongkong för orientering?

Inte just nu—du som utländska resande får inte resa till Hongkong än, även för Hongkongborna finns kravet på 14-dagars karantän om de reser tillbaka från utanför Kina-fastland, Macao eller Taiwan.

Advertisements

Det finns dock kanske klubbtävlingar utanför OAHK-tävlingar, som klubbarna är fria att anordna inom coronarestriktionens ram. Håll koll på vad som gäller för inresa om du vill planera en semester till Hongkong eller någonstans annat i Asien.

Hur påverkas ORIEN.ASIA-tävlingar?

  • Vi kommer att berätta hur våra planerade tävlingar i Hongkong i December 2020 ska ske, eller bli inställd, förflyttad m.m.
  • Indonesien-tävlingar i November 2020 (Jakarta City Race och WRE) är inställda. Vi uppdaterar information löpande.
  • Tävlingar i Thailand, till exempel Bangkok City Race och Thailand International Orienteering Championship 2020, kommer att fortsätta. Om den thailändska regeringen öppnar landet upp för internationella turister så är du välkomna att tävla, håll koll på våra sociala medier och webbsidor.
Advertisements