Asien

Asien: länder, regioner och befolkning – en inledning

Posted on
Asien är ett brett begrepp som spannar från Turkiet till Japan. Läs mer om Asiens länder, regioner och befolkning.

“Asien”—en stor kontinent med många människor, varmt klimat och exotisk kultur. Men vad är det egentligen? Vi försöker att göra en kort inledning över Asiens länder, regioner och befolkning.

Advertisements

Vad är Asien, egentligen?

Namnet “Asien” kommer från antikens greker, och beteckningen var egentligen avsedd för vad som idag är den östra delen av Turkiet (Asia minor—Mindre Asien).

Också under antiken, har “Asien” blivit beteckningen för den hela kontinenten som Mindre Asien, och allt land österut, ingår. Detta liksom hur Scandia har blivit både Scania (Skåne) och Skandinavien.

Advertisements

“Asien” är, därför, någon sorts orientalism som antikens greken har framfört, ett begrep som européerna använder för allt land öster om Europa. Självklart använder de flesta “asianerna” inte begreppet. Dock, genom globalisering, har namnet också översätts till asiatiska språk och används dagligen, t.ex. Yazhou 亞洲 på mandarin.

Geografiskt sett är Asien bunden med Europa, varför det ofta talas om “Eurasien”, och även “Afroeurasien” där även Afrika ingår. Gränsen mellan Asien och Europa är också oklart men brukar vara längs Uralbergen i Ryssland och Bosporen i Turkiet.

Vad är Asiens länder och regioner?

Det finns 49 FN-medlemsländer som är helt eller delvis inom Asien, medan 2 icke-FN länder (Palestina, Taiwan) är delvis erkänd.

Advertisements

Hongkong är en storstad i Asien. Den ligger i kinesiska Pärlflodsdeltat som har 63 miljoner invånare.
Hongkong är en storstad i Asien. Den ligger i kinesiska Pärlflodsdeltat som har 63 miljoner invånare, ungefär 4,5% av Kinas befolkning men redan mer än hela Norden sammanlagt.

Eftersom Asien är så pass stor (och inte ett bra begrepp för diskussion om kontinenten), får Asien delas upp med hänvisning till de olika kulturer:

Östra Asien

Kina, det folkrikaste landet i världen, har alltid varit den stora jätten i östra Asien, och är även det traditionella centret i Ostasiens världssystem. Japan, Korea och Vietnam har alla tagit inflytande från Kina i kultur och språk. Konfuzianismen, som syftar på ett ordentligt, hierarkiskt samhälle, definierar östra Asiens kultur.

Södra Asien

Indien, det andra folkrikaste landet i världen, har kulturellt inflytande över hela Indiska oceanen. Hinduismen har påverkat regionens kultur, men har också varit på konkurrens med islam. Buddhismen härrör också från Indien.

Advertisements

Thailand är ett huvudsakligt buddhistiskt land tack vare kulturellt inflytande från Indien.
Thailand är ett huvudsakligt buddhistiskt land tack vare kulturellt inflytande från Indien sedan år 500 f.Kr.

Sydostasien

Sydostasien ligger mellan Indien och Kina, varför det oftast kallas för Indokina.

Egentligen var regionen påverkat av indisk kultur, och hinduismen samt buddhismen var regionens huvudreligioner. Dock har islam spridit genom sjöhandel, varför Malaysia och Indonesien har många muslimer medan Thailand, Myanmar, Laos och Kambodja på kontinenten är buddhistiska.

Vietnam, som är huvuddel buddhistisk men påverkats kulturellt inte från Indien utan från Kina, också brukar räknats som ett sydostasiatiskt land.

Advertisements

Filipinerna och Östtimor är katolska länder som ligger i Sydostasien. De har blivit katolska för att de var koloniserade av Spanien respektiv Portugal.

De sydostasiatiska länder (förutom Östtimor, som är kandidat) har bildat ASEAN, Association of Southeast Asian Nations dvs Sydostasiatiska nationers förbund.

Observera också att många utländska indianer och kineser finns i regionen. Till exempel utgör kineser ett kvartal av Malaysias befolkning, och indianer 7%.

Advertisements

Mellanöstern

Islam härröra från Arabien i Mellanöstern, och det är vad som har huvudsakligt definierat regionen. Judaismen härrör också från Mellanöstern, och Israels konflikt med islamska länder har definierat många moderna konflikter i regionen.

Regionen har inte varit i stor fred sedan andra världskriget, med Israel, Iraq, Iran, Lebanon, Syrien osv. som hamnar i krig vid olika tider.

Kazakhstan är det största landet i Centralasien.
Kazakhstan är det största landet i Centralasien.

Centralasien

Centralasien är passagen mellan Kina, Indien och Europa. Den är bebodd av turkiska och iranska folk, med islam som huvudreligion. Innan islam spred till Centralasien hade buddhism också haft inflytande i regionen.

Kazakstan är det största landet i Centralasien. Uzbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan samt Tadzjikistan, och ibland Afghanistan, räknas också som Centralasien. De sista två nämnda har anknytning till Iran och de andra till Turkiet, på ett etniskt och språkvisst sätt.

Tibet och Mongolia, på ett geokulturellt viss, kan ibland också räknas i Centralasien om inte i Ostasien.

Västerasien/Kaukasien

Georgien, Armenien och Azerbajdzjan ligger i vad som brukar kallas Kaukasien, mellan Ryssland och Turkiet, och som kan ingå i Europa eller Asien beroende på definition. Regionen ligger mellan stormakter som har givit upphov till många konflikter både då och nu.

Gränsen mellan Asien och Europa brukar vara längs Uralbergen i Ryssland och Bosporen i Turkiet, medan Kaukasien hamnar mellan de två länder varför denna region kan räknas som Östeuropa eller Västasien.

Transsibiriska järnvägen förbinder Europa med Ostasien.
Transsibiriska järnvägen förbinder Europa med Ostasien.

Nordasien/Sibirien

Den glesbebodda Nordasien har erövrats och inkorporerats intill Ryssland under 1500- och 1600-talet. De som ursprungligen bor här har anknytning till turkar, mongoler, aleuter osv. De turkar (t.ex. Sachafolket) är etniskt släkt till folk i Centralasien och Turkiet men, på grund av stort avstånd från Arabien, har inte blivit muslimer.

Namnet “Sibirien” kommer från muslimska Sibirkhanatet, öster om Uralbergen, som ryssarna erövrade år 1582. Detta var det första steget i Rysslands stormarsch österut, hela vägen till Alaska.

Nordasien/

Befolkning

Ungefär 60% av världens människor bor i Asien, dvs 3 asianer utav varje 5 människor. Kina och Indien har över 1 milliarder invånare var för sig. Det gör till att Ostasien och Sydasien enligt FN:s definition har, var för sig, mer än 20% av världens befolkning.

Indonesien, Pakistan, Bangladesh, Japan och Filippinerna har över 100 millioner invånare var för sig.

Slutsats

“Asien” är bara ett begrepp som greker och européer brukar använda för allt land österut, varför vi måste titta på de olika kulturer som utgör kontinenten.

Advertisements
Hongkong

Hongkong ställer in alla orienteringstävlingar lagom till nyår – vad du bör veta

Posted on
Hong Kong is becoming a major orienteering hub as the sport becomes trendier in Asia.

Hongkong har, vid de senaste veckorna, haft så kallade “tredje vågen” av coronapandemin. Därför har Hongkongs orienteringsförbund (Orienteering Association of Hong Kong, OAHK) valt att ställa in alla tävlingar inom 2020.

Hongkongska mästerskapet i orientering (Hong Kong Annual Orienteering Championships), som brukar ske över jullovet, är också inställd i år.

Advertisements

Kan jag resa till Hongkong för orientering?

Inte just nu—du som utländska resande får inte resa till Hongkong än, även för Hongkongborna finns kravet på 14-dagars karantän om de reser tillbaka från utanför Kina-fastland, Macao eller Taiwan.

Advertisements

Det finns dock kanske klubbtävlingar utanför OAHK-tävlingar, som klubbarna är fria att anordna inom coronarestriktionens ram. Håll koll på vad som gäller för inresa om du vill planera en semester till Hongkong eller någonstans annat i Asien.

Hur påverkas ORIEN.ASIA-tävlingar?

  • Vi kommer att berätta hur våra planerade tävlingar i Hongkong i December 2020 ska ske, eller bli inställd, förflyttad m.m.
  • Indonesien-tävlingar i November 2020 (Jakarta City Race och WRE) är inställda. Vi uppdaterar information löpande.
  • Tävlingar i Thailand, till exempel Bangkok City Race och Thailand International Orienteering Championship 2020, kommer att fortsätta. Om den thailändska regeringen öppnar landet upp för internationella turister så är du välkomna att tävla, håll koll på våra sociala medier och webbsidor.
Advertisements
Asien

Alla världsrankningstävlingar inställda fram till siste juli

Posted on

Internationella Orienteringsförbundet (IOF) har gett besked om att ställa in alla världrankningstävlingar (WRE:ar) fram till 31 juli.

Även om vissa länder visar tecken om återhämtning från coronaviruset, måste WRE:ar organiseras på ett rättvist sätt som håller på högsta kvalitet, och låter det möjligt för orienterare runt om i världen att ta del. Det finns än för mycket osäkerhet om hur pandemin ska utveckla. Därför valde IOF-rådet att ställa in alla WRE:ar i hela tre månader.

Två tävlingar i Asien har ställts in:

Advertisements

  • Pre-event till World Master Games 2021, i japanska Kansai-regionen 5-6 maj 2020
  • Singapore Ranking League 2, 14 juni 2020

Asiatiska mästerskapet (AsOC) i Pohang, Sydkorea har redan skjuts upp till 21-25 augusti.

IOF kommer att redovisa situationen kring 1 juli.

Advertisements